РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Mинистарство за европске интеграције

пројектни партнер пројекта

    О Стратегији (ЕУСАИР)

Јадранско-јонски регион је дом више од 70 милиона људи, кључан за географску целовитост Европе као функционално подручје дефинисано првенствено Јадранским и Јонским морем. Стратегија ЕУ за Јадранско-јонски регион (ЕУСАИР – EUSAIR: The EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) повезује девет земаља: четири државе чланице ЕУ (Хрватска, Грчка, Италија и Словенија ) и пет земаља које нису чланице ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Србија).

ЕУСАИР промовише економски раст и просперитет у региону побољшавајући његову атрактивност, конкурентност и повезаност. Такође има за циљ заштиту животне средине и екосистема мора, обале и копна.

Очекује се да стратегија допринесе бољој интеграцији земаља кандидата и потенцијалних кандидата широм региона у ЕУ.

Стратегија се у остварењу својих циљева ослања на четири стуба, односно четири области од заједничког интереса у оквиру којих ће се остваривати сарадња између земаља учесница.  ЕУСАИР Тачка подршке – стратешки пројекат

ЕУСАИР Тачка подршке (EUSAIR Facility Point) је стратешки пројект девет партнера у осам земаља, с циљем подршке процесима који се имплементирају у оквиру макро-регионалне сарадње Јадранско-јонске макро-регије. Словенији је поверено управљање овим партнерством, а у пројекат су укључени пројектни партнери из  осам земаља учесница: Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Грчке, Хрватске, Италије, Србије и Словеније.

Пројекат се реализује у периоду од 6,5 година, између 1.5.2016. и 31.12.2022. године, а у оквиру програма Јадранско-јонске транснационалне сарадње ИНТЕРРЕГ  АДРИОН 2014-2020 (приоритет 4).

      Стуб 1 – ПЛАВИ РАСТ

Плави раст представља дугорочну стратегију за развој потенцијала европских мора и приобалних подручја. Обухвата теме попут плаве енергије, аквакултуре, поморског, обалског и крстарећег туризма, поморских минералних ресурса и плаве биотехнологије. Стуб Плави раст промовише иновације у поморству и развој поморства у Јадранско-јонском региону. Претходно поменуто реализоваће се промовисањем одрживог економског развоја, стварањем нових радних места и пословних прилика.

Стуб Плави раст фокусираће се на три теме:

 • плаве технологије (промовисање истраживања, иновације и пословних прилика),
 • рибарство и аквакултура (одржива производња и конзумација подова мора),
 • управљање морским басеном, поморством и пружањем услуга.

      Стуб 2 – ПОВЕЗИВАЊЕ РЕГИОНА

Фрагментација у Jадранско-јонском региону резултирала је инфраструктурним неједнакостима – посебно између држава чланица ЕУ и земаља које нису чланице ЕУ. Потребне су боље транспортне и енергетске везе као кључне за економски и социјални развој региона.

Стуб „Повезивање региона“ побољшаће транспортну и енергетску повезаност тако што ће:

 • појачати поморска везбедност и сигурност, као и развој лучког система,
 • створити поуздане транспортне мреже и интермодалне везе са залеђем,
 • успоставити добра повезаност и функционалност интерног тржишта енергије.

Да би се постигли ови циљеви, овај стуб ће се фокусирати на три теме:

 • поморски саобраћај,
 • интермодалне везе са залеђем,
 • енергетске мреже.

      Стуб 3 – КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Квалитет животне средине је изузетно значајан како би се осигурала економска и социјална добробит становника региона. Овај стуб ће се бавити квалитетом животне средине кроз сарадњу на регионалном нивоу.

Прецизније:

 • осигураће се добар статус екологије и животне средине морског и приобалног окружења,
 • помоћи ће да се заустави губитак биолошке разноликости и девастација екосистемских услуга у ЕУ,
 • побољшаће се управљање отпадом смањујући проток отпада и других загађивача у море и реке.

Фокус ће бити на три теме како би се постигли ови циљеви:

 • морско окружење,
 • загађење мора,
 • транснационална копнена станишта и биодиверзитет.

      Стуб 4 – ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ

Развој потенцијала региона у смислу одрживог туризма може се убрзати понудом иновативних и квалитетних туристичких производа и услуга. Такође, важно је одговорно туристичко понашање које укључује све актере у сектору.

Главни циљеви овог стуба су:

 • диверзификација туристичких производа и услуга макро-регије и реашавање проблема сезонског туризма,
 • побољшање квалитета и и иновативности туристичке понуде .

Да би се постигли ови циљеви, стуб ће се фокусирати на две теме:

 • разнолика туристичка понуда,
 • одрживо и одговорно управљање туризмом.

Highlights

     Highlight 1

TEXT

     Highlight 2

TEXT

     Highlight 3

TEXT

Events

Event 1

TEXT

Event 2

TEXT

Event 3

TEXT