REPUBLIKA HRVATSKA – Ministarstvo Turizma i Sporta

Partner projekta EUSAIR Facility Point

      O EUSAIR-u

O EUSAIR-u

Makroregionalna Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju pokrenuta je u listopadu 2014. godine, a uključuje četiri države članice EU-a (Hrvatsku, Grčku, Italiju, Sloveniju) te Albaniju, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

EUSAIR se nadovezuje na 15-godišnju suradnju unutar jadransko-jonske inicijative i na pomorsku strategiju za Jadransko i Jonsko more Europske komisije iz studenoga 2012. godine.

Makroregija, u kojoj živi 70 milijuna ljudi, imat će koristi od povećane suradnje u četiri ključna područja/stupa: plavom rastu, prometu, kvaliteti okoliša i održivom turizmu.

Struktura

Dokument „Towards a streamlined governance and management architecture for the EUSAIR“ definira dvije razine upravljanja:

 • Upravljački odbor (GB) – zadužen je za provedbu strateških smjernica u pogledu upravljanja i provedbe EUSAIR-a i njegovog Akcijskog plana
 • Tematske upravljačke skupine (TSG) za četiri „stupa“ Strategije – osiguravaju provedbu aktivnosti određenih Akcijskim planom.

Svakim prioritetnim stupom koordinira jedna država članica EU i jedna država nečlanica:

 • TSG1 – plavi rast, koordiniraju Grčka i Crna Gora
 • TSG2 – povezivanje regije, koordiniraju Italija i Srbija
 • TSG3 – kvalitetu okoliša , koordiniraju Slovenija i BiH
 • TSG4 – održivi turizam, koordiniraju Hrvatska i Albanija

Nacionalni koordinatori:

https://mint.gov.hr/strategija-eu-za-jadransku-i-jonsku-regiju-eusair/17790

    EUSAIR FACILITY POINT

EUSAIR Facility Point je strateški projekt 9 partnera u osam zemalja, s ciljem podrške procesima koji se provode u okviru makroregionalne suradnje jadransko-jonske makroregije. Sloveniji je povjereno upravljanje ovim partnerstvom. U projektu sudjeluju projektni partneri iz svih osam zemalja sudionica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Srbije i Slovenije. Sa slovenske strane kao projektni partner navedena je Općina Izola.

Projekt se provodi u razdoblju od 6,5 godina, od 1. 5. 2016. do 31. 12. 2022., a u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION 2014.-2020. (prioritet 4).

Kontakt:

     STUP 1 – PLAVI RAST

STUP 1 – PLAVI RAST

Plavi rast je dugoročna strategija za otključavanje potencijala europskih mora i obalnih područja. Obuhvaća teme kao što su plava energija, akvakultura, pomorski, obalni i kruzerski turizam, pomorski mineralni resursi i plava biotehnologija. Plavi stup rasta promicat će inovativni pomorski i morski rast u jadranskoj i jonskoj regiji. To će činiti promicanjem održivog gospodarskog razvoja i stvaranja radnih mjesta, kao i poslovnih prilika.

Stup Plavi rast bavi se trima temama:

 • plave tehnologije,
 • ribarstvo i akvakultura,
 • pomorstvo i pomorsko upravljanje i usluge.

Predstavnica Hrvatske u tematskoj upravljačkoj skupini Stupa 1:

      STUP 2 – POVEZIVANJE REGIJE

STUP 2 – POVEZIVANJE REGIJE

Rascjepkanost u jadransko-jonskoj regiji rezultirala je razlikama u infrastrukturi – posebice između država članica EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a. Potrebne su bolje prometne i energetske veze koje su ključne za gospodarski i društveni razvoj regije.

Stup „Povezivanje regije” poboljšat će prometnu i energetsku povezanost:

 • jačanjem pomorske sigurnosti i zaštite i razvoj lučkog sustava,
 • stvaranjem pouzdanih prometnih mreža i intermodalnih veza sa zaleđem,
 • uspostavljanjem dobro međusobno povezanog i dobro funkcionirajućeg unutarnjeg energetskog tržišta.

Kako bi se postigli ovi ciljevi, ovaj će se stup usredotočiti na tri teme:

 • pomorski promet,
 • intermodalne veze sa zaleđem,
 • energetske mreže.

Predstavnici Hrvatske u tematskoj upravljačkoj skupini Stupa 2:

      STUP 3 – KVALITETA OKOLIŠA

STUP 3 – KVALITETA OKOLIŠA

Kvaliteta okoliša ključna je za osiguranje ekonomske i socijalne dobrobiti stanovnika regije. Ovaj se stup bavi kvalitetom okoliša kroz suradnju na regionalnoj razini.

Konkretno, to će:

 • osigurati dobro okolišno i ekološko stanje morskog i obalnog okoliša,
 • pomoći u zaustavljanju pada bioraznolikosti i degradacije usluga ekosustava u EU,
 • poboljšati gospodarenje otpadom smanjenjem dotoka otpada i nutrijenata u more i rijeke.

Fokus je na tri teme za postizanje ovih ciljeva:

 • morski okoliš,
 • onečišćenje mora,
 • transnacionalna kopnena staništa i bioraznolikost.

Predstavnica Hrvatske u tematskoj upravljačkoj skupini Stupa 3:

      STUP 4 – ODRŽIVI TURIZAM

Četvrti stup “Održivi turizam“ koordiniraju Hrvatska i Albanija, a bavi se razvijanjem punog potencijala regije u smislu inovativnog, održivog i odgovornog turizma.

Utvrđeni prioriteti su diversifikacija turističkih proizvoda i usluga te potpunije korištenje potencijala baštine regije uz prioritete:

 • Razvoj održivih i tematskih ruta
 • Sinergijsko korištenje jadransko-jonske kulturne baštine
 • Poboljšanje učinkovitosti i diversifikacije poslovanja MSP-a, te istraživanja i razvoja

Poboljšanje kvalitete i inovacija u turizmu, temeljene na najboljoj praksi:

 • Obuka i vještine u području turizma,
 • Desezonalizacija,
 • Razvoj mreže održivih turističkih poduzeća i klastera.

Predstavnice Hrvatske u tematskoj upravljačkoj skupini Stupa 4:

Priručnik participativnog turizma koji povezuje zajednicu i kulturu Storytellingom

Ministarstvo turizma i sporta izradilo je 2020. godine „Priručnik participativnog turizma koji povezuje zajednicu i kulturu Storytellingom/Manual for paticipatory tourism connecting community and culture through storytelling“.

LINK na Priručnik: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_ABC/c_dokumenti/200128_prirucnik_PT_hrv.pdf

Istaknuto 2

TEXT

Istaknuto 3

TEXT

7. EUSAIR Forum

Održan 7. EUSAIR Forum uz sudjelovanje Ministarstva turizma i sporta te još četiri hrvatska ministarstva

Pod sloganom „EU-Youth-Exchange/EU-Mladi-Razmjena“ u Tirani je od 16. do 18. svibnja održan 7. Forum EU Strategije za jadransko-jonsku regiju EUSAIR. Forum se održava kao godišnje događanje i prilika je za razmjenu najvažnijih informacija i inicijativa u četiri teme strategije: plavi rast, povezivanja regije, kvaliteta okoliša i održivi turizam.

Među više od tisuću sudionika ovog 7. Foruma bili su ministri zaduženi za vanjske poslove te europske fondove i regionalni razvoj, dužnosnici Europske komisije, relevantni nacionalni dionici – predstavnici državnih institucija, javnog i privatnog sektora, stručnjaci tematskih područja EUSAIR-a i ostali iz svih 10 država članica EUSAIR-a.

Forum su zajednički organizirale Europska komisija i Albanija, zemlja članica koja je predsjedavala EUSAIR-om u jednogodišnjem mandatu. Ovo događanje bilo je i zadnje u okviru predsjedanja Republike Albanije Jadransko-jonskom inicijativom/EUSAIR-om.

https://mint.gov.hr/vijesti/odrzan-7-eusair-forum-uz-sudjelovanje-ministarstva-turizma-i-sporta-te-jos-cetiri-hrvatska-ministarstva/23069

Snimka Foruma dostupna ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=Z9la4nNFlbU

4. EUSAIR Financijski dijalog

U ORGANIZACIJI TRIJU MINISTARSTAVA U ZAGREBU ODRŽAN 4. EUSAIR FINANCIJSKI DIJALOG

Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, organiziralo je u petak, 1. travnja u Zagrebu, 4. EUSAIR Financijski dijalog. Financijski dijalog format je poslovnog događanja koji okuplja sve ključne dionike i u fokus stavlja najrelevantnija financijska pitanja – u ovom slučaju, mogućnosti financiranja projekata koji doprinose ostvarenju ciljeva EUSAIR makroregionalne strategije u novoj financijskoj perspektivi 2021-2027.

Makroregionalne strategije nemaju vlastite izvore financiranja, već se provedba njihovih ciljeva financira iz različitih izvora, najčešće na projektnom principu, što već ionako izazovan proces iznalaženja financijskih sredstava čini još izazovnijim. Stoga su financijski dijalozi, pokazalo se, dobar format koji u tome može pomoći.

U radu 4. EUSAIR Financijskog dijaloga sudjelovali su, uz organizatore događanja, i predstavnici hrvatskih ministarstava koji sudjeluju u izradi nacionalnih Operativnih programa – OP Konkurentnost i kohezija, OP Učinkoviti ljudski potencijali, Programa ruralnog razvoja RH i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za novu financijsku perspektivu 2021.-2027. te nacionalni članovi tematskih skupina EUSAIR Jadransko-jonske strategije: Plavi rast, Povezivanje Regija, Kvaliteta okoliša i Održivi turizam.

https://mint.gov.hr/vijesti/u-organizaciji-triju-ministarstava-u-petak-u-zagrebu-odrzan-4-eusair-financijski-dijalog/22967

EUSAIR stakeholder conference 2021

EUSAIR konferencija „Preusmjeravanje turizma prema održivoj zelenoj makroregiji”

U organizaciji Ministarstva turizma i sporta Hrvatske 25. studenoga 2021. održana je konferencija dionika EUSAIR-a pod nazivom „Preusmjeravanje turizma prema održivoj zelenoj makroregiji“ s 25 govornika te više od 140 sudionika iz svih zemalja članica EUSAIR-a i šire. Konferencija je održana u cijelosti na engleskom jeziku.

https://mint.gov.hr/vijesti/odrzana-eusar-konferencija-preusmjeravanje-turizma-prema-odrzivoj-zelenoj-makroregiji/22803

Cijela konferencija dostupna je ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=VmmiZqfkGu4

EUSAIR Capacity Building

Dvodnevna radionica „Praćenje i vrednovanje Europske strategije Jadransko-jonske regije EUSAIR“ – prilika za jačanje institucionalnih kapaciteta u području praćenja i vrednovanja strateških dokumenata

Ministarstvo turizma i sporta, kao nacionalni projektni partner u projektu za podršku provedbe Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju, organiziralo je 4. i 5. studenog u Termama Jezerčica radionicu za jačanje institucionalnih kapaciteta u području praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata na primjeru Europske strategije Jadransko-jonske regije. Radionicu su vodili stručnjaci Instituta za razvoj i međunarodne odnose IRMO iz Zagreba, angažirani kroz postupak javne nabave za pružanje usluga u tom području.

Na radionici su sudjelovali, uz predstavnike Ministarstva turizma i sporta i predstavnici pet ostalih hrvatskih ministarstava važnih za provedbu EUSAIR strategije: Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture i medija te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Radionica je iskorištena i kao mogućnost razmjene informacija i rasprava o tijeku i izazovima provedbi aktivnosti svakog od četiri tematska stupa EUSAIR-a – Plavi rast, Povezivanje regije, Kvaliteta okoliša i Održivi turizam.

Potpuna vijest na stranicama Ministarstva turizma i sporta:
EUSAIR studijsko putovanje

Međimurje kao primjer dobre turističke prakse za cijelu EUSAIR Jadransko-jonsku regiju

Ministarstvo turizma i sporta RH, projektni partner i koordinator 4. tematskog stupa  za Održivi turizam u suradnji s FIJET Croatia, Hrvatska udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu organizirali su u Čakovcu, 27. rujna,  konferenciju za medije  na kojoj je  predstavljen  projekt EUSAIR- Jadransko-Jonska strategija.

Povodom Svjetskog dana turizma, turistički novinari posjetili su Centar znanja na prostoru bivše vojarne i upoznali se s primjerima dobre prakse razvoja održivog turizma u Međimurju.

Video studijskog posjeta: https://www.youtube.com/watch?v=7uuQPBg_x40