REPUBLIKA HRVATSKA – Ministarstvo Turizma i Sporta

Partner projekta EUSAIR Facility Point

      O EUSAIR-u

O EUSAIR-u

Makroregionalna Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju pokrenuta je u listopadu 2014. godine, a uključuje četiri države članice EU-a (Hrvatsku, Grčku, Italiju, Sloveniju) te Albaniju, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i San Marino.

EUSAIR se nadovezuje na 15-godišnju suradnju unutar jadransko-jonske inicijative i na pomorsku strategiju za Jadransko i Jonsko more Europske komisije iz studenoga 2012. godine.

Makroregija, u kojoj živi 70 milijuna ljudi, imat će koristi od povećane suradnje u četiri ključna područja/stupa: plavom rastu, prometu, kvaliteti okoliša i održivom turizmu.

Struktura

Dokument „Towards a streamlined governance and management architecture for the EUSAIR“ definira dvije razine upravljanja:

 • Upravljački odbor (GB) – zadužen je za provedbu strateških smjernica u pogledu upravljanja i provedbe EUSAIR-a i njegovog Akcijskog plana
 • Tematske upravljačke skupine (TSG) za četiri „stupa“ Strategije – osiguravaju provedbu aktivnosti određenih Akcijskim planom.

Svakim prioritetnim stupom koordinira jedna država članica EU i jedna država nečlanica:

 • TSG1 – plavi rast, koordiniraju Grčka i Crna Gora
 • TSG2 – povezivanje regije, koordiniraju Italija i Srbija
 • TSG3 – kvalitetu okoliša , koordiniraju Slovenija i BiH
 • TSG4 – održivi turizam, koordiniraju Hrvatska i Albanija

Nacionalni koordinatori:

https://mint.gov.hr/strategija-eu-za-jadransku-i-jonsku-regiju-eusair/17790

    EUSAIR FACILITY POINT

EUSAIR Facility Point je strateški projekt 9 partnera u osam zemalja, s ciljem podrške procesima koji se provode u okviru makroregionalne suradnje jadransko-jonske makroregije. Sloveniji je povjereno upravljanje ovim partnerstvom. U projektu sudjeluju projektni partneri iz svih osam zemalja sudionica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Srbije i Slovenije. Sa slovenske strane kao projektni partner navedena je Općina Izola.

Projekt se provodi u razdoblju od 6,5 godina, od 1. 5. 2016. do 31. 12. 2022., a u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION 2014.-2020. (prioritet 4).

Kontakt:

     STUP 1 – PLAVI RAST

STUP 1 – PLAVI RAST

Plavi rast je dugoročna strategija za otključavanje potencijala europskih mora i obalnih područja. Obuhvaća teme kao što su plava energija, akvakultura, pomorski, obalni i kruzerski turizam, pomorski mineralni resursi i plava biotehnologija. Plavi stup rasta promicat će inovativni pomorski i morski rast u jadranskoj i jonskoj regiji. To će činiti promicanjem održivog gospodarskog razvoja i stvaranja radnih mjesta, kao i poslovnih prilika.

Stup Plavi rast bavi se trima temama:

 • plave tehnologije,
 • ribarstvo i akvakultura,
 • pomorstvo i pomorsko upravljanje i usluge.

Predstavnice Hrvatske u tematskoj upravljačkoj skupini Stupa 1

      STUP 2 – POVEZIVANJE REGIJE

STUP 2 – POVEZIVANJE REGIJE

Rascjepkanost u jadransko-jonskoj regiji rezultirala je razlikama u infrastrukturi – posebice između država članica EU-a i zemalja koje nisu članice EU-a. Potrebne su bolje prometne i energetske veze koje su ključne za gospodarski i društveni razvoj regije.

Stup „Povezivanje regije” poboljšat će prometnu i energetsku povezanost:

 • jačanjem pomorske sigurnosti i zaštite i razvoj lučkog sustava,
 • stvaranjem pouzdanih prometnih mreža i intermodalnih veza sa zaleđem,
 • uspostavljanjem dobro međusobno povezanog i dobro funkcionirajućeg unutarnjeg energetskog tržišta.

Kako bi se postigli ovi ciljevi, ovaj će se stup usredotočiti na tri teme:

 • pomorski promet,
 • intermodalne veze sa zaleđem,
 • energetske mreže.

Predstavnici Hrvatske u tematskoj upravljačkoj skupini Stupa 2:

      STUP 3 – KVALITETA OKOLIŠA

STUP 3 – KVALITETA OKOLIŠA

Kvaliteta okoliša ključna je za osiguranje ekonomske i socijalne dobrobiti stanovnika regije. Ovaj se stup bavi kvalitetom okoliša kroz suradnju na regionalnoj razini.

Konkretno, to će:

 • osigurati dobro okolišno i ekološko stanje morskog i obalnog okoliša,
 • pomoći u zaustavljanju pada bioraznolikosti i degradacije usluga ekosustava u EU,
 • poboljšati gospodarenje otpadom smanjenjem dotoka otpada i nutrijenata u more i rijeke.

Fokus je na tri teme za postizanje ovih ciljeva:

 • morski okoliš,
 • onečišćenje mora,
 • transnacionalna kopnena staništa i bioraznolikost.

Predstavnica Hrvatske u tematskoj upravljačkoj skupini Stupa 3:

      STUP 4 – ODRŽIVI TURIZAM

Četvrti stup “Održivi turizam“ koordiniraju Hrvatska i Albanija, a bavi se razvijanjem punog potencijala regije u smislu inovativnog, održivog i odgovornog turizma.

Utvrđeni prioriteti su diversifikacija turističkih proizvoda i usluga te potpunije korištenje potencijala baštine regije uz prioritete:

 • Razvoj održivih i tematskih ruta
 • Sinergijsko korištenje jadransko-jonske kulturne baštine
 • Poboljšanje učinkovitosti i diversifikacije poslovanja MSP-a, te istraživanja i razvoja

Poboljšanje kvalitete i inovacija u turizmu, temeljene na najboljoj praksi:

 • Obuka i vještine u području turizma,
 • Desezonalizacija,
 • Razvoj mreže održivih turističkih poduzeća i klastera.

Predstavnica Hrvatske u tematskoj upravljačkoj skupini Stupa 4:

Priručnik participativnog turizma koji povezuje zajednicu i kulturu Storytellingom

Ministarstvo turizma i sporta izradilo je 2020. godine „Priručnik participativnog turizma koji povezuje zajednicu i kulturu Storytellingom/Manual for paticipatory tourism connecting community and culture through storytelling“.

LINK na Priručnik: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_ABC/c_dokumenti/200128_prirucnik_PT_hrv.pdf

EUSAIR Newsletters 

Izabrane vijesti o aktivnostima EUSAIR strategije EU za Jadransko-jonsku regiju.

#EUSAIR vjesnik br. 10

https://archive.sendpul.se/v/478vb/bbp8p/

#EUSAIR vjesnik br. 9

https://archive.sendpul.se/v/478vb/bbhgm/  

#EUSAIR vjesnik br. 8

https://archive.sendpul.se/v/478vb/b6mtt/ 

#EUSAIR vjesnik br. 7

https://archive.sendpul.se/v/478vb/an0rd/ 

#EUSAIR vjesnik br. 6

https://archive.sendpul.se/v/478vb/al24m/ 

#EUSAIR vjesnik br. 5

https://archive.sendpul.se/v/478vb/acqgp/ 

#EUSAIR vjesnik br. 4

https://archive.sendpul.se/v/478vb/9fdm1/

#EUSAIR vjesnik br. 3

https://archive.sendpul.se/v/478vb/930wk/

#EUSAIR vjesnik br. 2

https://archive.sendpul.se/v/478vb/8gkfb/

#EUSAIR vjesnik br. 1

https://archive.sendpul.se/v/478vb/7ny8e/

 EUSAIR TSG4 odabrani strateški projekti

Stručni priručnici – Wellbeing turizam i Gastro turizam 

EUSAIR Wellbeing Tourism Handbook i EUSAIR Gastro Tourism Handbook izdanja su Ministarstva turizma i sporta u sklopu EUSAIR Facility Point projekta Strategije EU za jadransku i jonsku regiju. Priručnike su pripremile stručnjakinje Instituta za turizam dr. sc. Renata Tomljenović i dr. sc. Snježana Boranić Živoder.

EUSAIR GASTRO TOURISM HANDBOOK

EUSAIR WELLBEING TOURISM HANDBOOK

Mini studija “Attitudes of the EUSAIR countries visitors towards tourism”