CRNA GORA – Kancelarija za evropske integracije

Projektni partner projekta EUSAIR Facility Point

EUSAIR

Strategija Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) je usvojena na međunarodnoj konferenciji u Briselu, 18. novembra 2014. U Strategiji Evropske unije za Jadransko-jonski region učestvuju države iz Jadransko-Jonskog regiona: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Italija, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija.

Glavni cilj Strategije je da promoviše ekonomski i društveni prosperitet i rast u regionu, kroz unapređenje njene atraktivnosti, konkurentnosti i povezivanja, a prije svega da podstakne integraciju Zapadnog Balkana u EU, što je za Crnu Goru od posebne važnosti.

Upravljanje EUSAIR-om se odvija na nivou Upravnog odbora koji čine koordinatori tematskih stubova, nacionalni koordinatori i nacionalni koordinatori za fondove Evropske unije, kao i predstavnici Evropske komisije i strateškog projekta „Jedinica za podršku – podrška upravljanju Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR)-Facility Point’’. Sastanci Upravnog odbora se održavaju dva puta godišnje, jednom u zemlji koja predsjedava EUSAIR-om, a jednom u Briselu.

Crna Gora redovno učestvuje u sprovođenju Strategije EU za Jadransko-jonski region. Na nivou Crne Gore, EUSAIR koordinira Ministarstvo vanjskih poslova i Kancelarija za evropske integracije, odakle dolaze nacionalni koordinatori, a u process sprovođenja učestvuju resorna ministarstva u čijoj su nadležnosti 4 tematske oblasti koje pokriva ova makro-regionalna strategija.

Proces sprovođenja i koordinacija EUSAIR-a, kontinuirano se odvija u okviru nacionalne Radne grupu za sprovođenje EUSAIR-a, u kojoj su uključeni predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivoga razvoja i turizma, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva ekonomije, Ministarstva nauke, Ministarstva kulture, Instituta za biologiju mora, Privredne komore i Nacionalne turistička organizacija.

Nacionalni koordinatori:

Jelena Burzan, generalni direktor za EU,
Ministarstvo vanjskih poslova

Bojan Vujović, savjetnik zamjetnika glavnogpregovarača-nacionalnog IPA koordinatora,
Kancelarija za evropske integracije

 

    EUSAIR FACILITY POINT  PROJEKTNI PARTNER 7

Projekat „Jedinica za podršku – podrška upravljanju Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR)-Facility Point’’ predstavlja četvrti prioritet ADRION programa za period 2014-2020. Svrha projekta je da se tehnički pomogne realizacija aktivnosti u okviru četiri stuba EUSAIR-a. Projekt se sprovodi od 1. maja 2016. do 31. decembra 2022. a projektni partner u Crnoj Gori je Kancelarija za evropske integracije. Strateški projekat ima vodećeg partnera (Sloveniju) i osam projektnih partnera (četiri EU članice: Grčka, Hrvatska, Italija i Slovenija i četiri IPA zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Više informacija o Strategiji EU za Jadransko-jonski region i projektu EUSAIR Facility Point, kao i zvanična dokumenta, možete naći na zvaničnim stranicama  https://www.adriatic-ionian.eu/ i https://eusairfacilitypoint.adrioninterreg.eu/ .

Kontakt:

Miloš Mugoša, projektni službenik
milos.mugosa@gsv.gov.me

Kancelarija za evropske integracije,

Bulevar revoulucije 15, Podgorica

https://kei.gov.me/kancelarija

     Prvi stub – Plavi rast

Prvi stub: „Plavi rast’’ ima za cilj podsticanje održivog ekonomskog razvoja te stvaranje poslovnih prilika i otvaranje novih radnih mjesta u području oblasti kao što su ribarstvo i akvakultura. Neki od prioriteta unutar ovog stuba su: efikasno korištenje resursa u ribarstvu i podsticanje proizvodnje i potrošnje hrane iz mora; poboljšanje poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti kroz institucionalnu i infrastrukturnu podršku; podrška istraživanju, razvoju i primijenjenim inovacijama u pomorskoj industriji te ulaganje u razvoj ljudskih resursa. U radu Tematske radne grupe za ovo područje učestvuju predstavnici crnogorskog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Grčka zajedno sa Crnom Gorom  koordinira rad u okviru tematskog stuba I – Plavi rast.

Koordinatorka za Prvi stub:

Milena Krasić, zamjenica koordinatorke za Prvi stub,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

    Drugi stub – Povezivanje regije

Drugi stub „Povezivanje regije’’ bavi se pitanjima saobraćajne i energetske povezanosti regije s ostatkom Evrope i globalno. U radu Tematske radne grupe za ovo područje učestvuju predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstra i Ministarstva ekonomije. Italija zajedno sa Srbijom  koordinira rad u okviru tematskog stuba II.

Članovi tematske radne grupe za Drugi stub:

Ana Kusovac,
Ministarstvo kapitalnih investicija

Sanja Čarapić,
Ministarstvo kapitalnih investicija

Radmila Damjanović,
Ministarstvo kapitalnih investicija

      Treći stub – Kvalitet životne sredine

Treći stub „Kvaliteta životne sredine” ima za cilj postizanje očuvanja životne sredine, očuvanje zaštićenih područja i ekološki značajnih područja, te olakšavanje održivog razvoja obalnih područja u skladu s ekonomskim, socijalnim i kulturnim razvojem. Neki od prioriteta unutar ovog stuba su očuvanje bioraznolikosti i ekosistema, smanjenje antropogene eutrofikacije, održivo upravljanje prirodnim dobrima, smanjenje uticaja morskog otpada na životnu sredinu itd. U radu Tematske radne grupe za ovo područje učestvuju predstavnici crnogorskog Ministarstva održivog razvoja i turizma i predstavnici Instituta za biologiju mora. Slovenija zajedno sa Bosnom I Hercegovinom koordinira rad u okviru tematskog stuba III.

Članovi tematske radne grupe za Treći stub:

Jelena Knežević,
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ivana Stojanović,
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Radovan Sekulić,
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Milica Mandić,
Institu za biologiju mora

      Četvrti stub – Održivi turizam

Četvrti stub: “Održivi turizam’’ bavi se razvijanjem punog potencijala regije u smislu inovativnog, održivog i odgovornog turizma. Diversifikacija turističkih proizvoda i usluga, zajedno s rješavanjem pitanja sezonalnosti, glavni su prioriteti u okviru ove oblasti. U radu Tematske radne grupe za ovo područje učestvuju predstavnici crnogorskog Ministarstva održivog razvoja i turizma i predstavnici Nacionalne turističke organizacije. Hrvatska  zajedno sa Albanijom koordinira rad u okviru tematskog stuba IV.

Članovi tematske radne grupe za Četvrti stub:

Maja Kovačević,
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Biljana Sotiroski,
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Milena Ražnatović,
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Jelena Žarić,
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Highlights

Poziv za izbor eksperata za razradu projektnih ideja za četiri tematska stuba EUSAIR-a

U okviru projekta EUSAIR FACILITY POINT PLUS (Jedinica za podršku – Podrška upravljanju Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) – Facility Point Plus), Kancelarija za razvoj i evropsku kohezionu politiku Republike Slovenije, 12. januara 2021. godine je objavila otvoreni poziv za javne nabavke koji se odnosi na izbor eksperata za razradu projektnih ideja za četiri tematska stuba EUSAIR-a (Plavi rast, Povezani region, Kvalitet životne sredine i Održivi turizam).

Ovaj postupak se sprovodi po međunarodnim standardima i EU pravilima, a u skladu sa regulativnim okvirom Evropske unije i Slovenije. Postupak, sa svim detaljima objavljen je na zvaničnoj stranici EU za javne nabavke https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18650-2021:TEXT:SL:HTML .

Rok za prijavu je 3. februar 2021. godine.

 

TEXT

 Markoregionalna saradnja put za bržu integraciju regiona u EU

Vjerujem da najavljena mobilizacija 9 milijardi eura iz Ekonomsko-investicionog plana, namijenjena za finansiranje prioriteta koji su prepoznati ovim instrumentom EU, predstavlja put za uspješnu regionalnu ekonomsku integraciju i doprinosi bržem integrisanju EU“, saopštila je glavna pregovaračica i Nacionalna IPA koordinatorka, Zorka Kordić.

Ona je danas učestvovala na online događaju ,,Doprinosi prioriteta Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i Strategije EU za Dunavsku regiju (EUSDR) u sprovođenju Ekonomsko-investicionog plana (EIP) za Zapadni Balkan”, koji je, u okviru Nedjelje makro-regionalnih strategija EU, organizovala Evropska komisija.

Događaj je organizovan s ciljem sagledavanja daljih koraka u procesu uključivanja makro-regionalih prioriteta u najvažnija programska dokumenta EU i usklađivanja sa prioritetima koji su definisani u okviru Ekonomsko-investicionog plana.

Kordić je istakla da su negativne posljedice izazvane pandemijom Covid-19 osjetno vidljive, kako u regionu, tako i u Crnoj Gori koja, kao mala ekonomija, u velikoj mjeri zavisi od turizma i ostalih usluga povezanih sa ovom granom privrede. Naglasila je da, u takvoj situaciji, podrška koju Evropska unija pruža Crnoj Gori i drugim ekonomijama Zapadnog Balkana, između ostalog, kroz Ekonomsko-investicioni plan (EIP) i makro-regionalne strategije EU, predstavlja dodatnu vrijednost procesu pristupanja.

Ona je istakla da je Crna Gora snažno posvećena sprovođenju makroregionalnih strategija i drugih inicijativa EU, što crnogorske nacionalne strukture svakodnevno potvrđuju svojim radom. U tom kontekstu je podsjetila da je proces definisanja i inkorporiranja makro-regionalnih prioriteta za Jadransko-jonsku strategiju (EUSAIR) iniciran upravo tokom crnogorskog predsjedavanja EUSAIR-om, te da su već vidljivi konkretni rezultati.

,,Imajući u vidu kompatibilnost između tematskih oblasti koje prepoznaje Ekonomsko-investicioni plan, sa prioritetima i vodećim inicijativama usvojenim u okviru Jadransko-jonske i Dunavske strategije, izuzetno je važno zajedničko sprovođenje ovih procesa i to kroz među-sektorski pristup koji se dokazao kao efektivan i jedinstven vid saradnje između država članica”, poručila je Kordić.

Dodala je da je važno nastaviti praćenje i koordinaciju na nacionalnom i makro-regionalnom nivou, kroz uspostavljanje radnih timova koji bi zajednički pratili sprovođenje EIP-a i proces inkorporiranja EUSAIR/EUSDR prioriteta.

,,Cjelokupan proces teži zajedničkim akcijama kroz koje će zemlje učesnice, kako EU, tako i one koje nisu članice EU, uskladiti svoje tematske politike, zaštititi i razviti zajedničke potencijale za opšte dobro i buduće generacije u makro-regijama“, zaključila je Kordić.

    Highlight 3

TEXT

Events

Event 1

TEXT123

Event 2

TEXT

Event 3

TEXT

Tab 1
Tab 2